Xổ số kiếm tiền tại nhà | Nhận 150K miễn phí

xổ số kiếm tiền tại nhà Hợp tác cùng HDEU

Sáng ngày 16/3/2023, xổ số kiếm tiền tại nhà đã làm việc với công ty Tư vấn du học HDEU và tập đoàn tuyển dụng của Đức 🇩🇪nhằm giúp sinh viên của trường trở thành công dân toàn cầu, tiếp cận với môi trường làm việc tại các nước phát triển.

xổ số kiếm tiền tại nhà

Công ty HDEU và tập đoàn tuyển dụng đã gặp sinh viên năm cuối của trường để phỏng vấn và tuyển dụng. 🔹♥️♥️♥️♥️♥️♥️Nhà tuyển dụng đánh giá cao năng lực của sinh viên năm cuối trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng và mong muốn được hợp tác trong tương lai.

xổ số kiếm tiền tại nhà xổ số kiếm tiền tại nhà xổ số kiếm tiền tại nhà xổ số kiếm tiền tại nhà